“Pag-ibig”

Punta na tayo sa paaralan!

Oo, Sige po.

Hi, Haneshi. Ako hahatid sayo mamaya.

A-ano?! May gagawin pa ako mamaya.

Eh di..Ngayon nalang papunta sa paaralan.

Oo, S-sige.

Pupunta na ako sa klase, ha?

Oo, sige.

Hay, SALAMAT!

Hi, Kuroshi!

H-hi.

Natakot ka ba sa akin?

Wala naman.

Bye, pupunta na ako sa klase.

Hi, Kuroshi.

Hi!

Punta tayo sa Mall, mamaya.

Magkasama kami ni Haneshi mamaya, eh.

Oo, sige. Bye na.

Bakit ka masaya?

Ako at Kapatid mo pupunta sa Mall mamaya. Bye na.

Kapatid, pupunta ka ba sa mall mamaya?

Oo.

Wag mong kukunin si Kuroshi sa akin!

Pero gusto niya sa akin.

Sa ibang lalaki nalang ako sasama.

Kung gusto mo.

Nandito ka na pala, Kuroshi.

Oo naman.

Alam ko hindi mo palalampasin ang araw na ito, tayong dalawa lang.

Bye na, Haneshi.

HANESHI!! Wag mong kalilimutan akin si Kuroshi.

Oo na, sayo na siya.

Ang dali naman.

Alis na ako dito.

B
e
f
p
q
r
s
K
O
Keyboard Shortcuts
 • J Next page
 • K Previous page
 • [ First page
 • ] Last page
 • E Enable/disable bubble animation
 • 0 Manual page turning
 • 1 Slow page turning
 • 2 Normal page turning
 • 3 Fast page turning
 • P Start/stop auto page turning
 • ? Show keyboard shortcuts
Play Again
More Stories
Posted at 2012/10/06 13:11 Viewed 12 times

From Author

Wew.

Comments

Login to Write your comment