“Anata ga kare o suki anata no tokimeki”

1 Suteppu! Kare o mitsuke, kare ni jibun no honshin o oshiete!Kono yō ni...

Watashi wa anata ni nanika Kyō-kun ni shiji suru hitsuyō ga arimasu.

Hai, anata wa watashi o tsutaeru tame ni nani ga hitsuyōdesu ka?

Watashi wa anata o hontōni sukidesu! Watashitoisshoni gaishutsu shite kudasai!

Nani de sutte? Anata ga watashi o sukidesuka?

Hai!

Daijōbu! Watashi wa gakkō no nochi ni kōen de aou!

Hai! Watashi wa soko de o ai shimasu!

Atode o sanshō shite kudasai!!

I~ēi! Kanojo wa kare ni itta! Sanshō shite kudasai? Sore wa muzukashī kotode wa arimasen!

B
e
f
p
q
r
s
K
O
Keyboard Shortcuts
 • J Next page
 • K Previous page
 • [ First page
 • ] Last page
 • E Enable/disable bubble animation
 • 0 Manual page turning
 • 1 Slow page turning
 • 2 Normal page turning
 • 3 Fast page turning
 • P Start/stop auto page turning
 • ? Show keyboard shortcuts
Play Again
More Stories
Posted at 2012/08/01 23:29 Viewed 8 times

Comments

Login to Write your comment